GOTOWE KURSY BHP W FORMULE E-LEARNING

GOTOWE KURSY BHP W FORMULE E-LEARNING

Aktualnie posiadamy dziesięć szkoleń okresowych bhp dedykowanych
do odpowiednich grup zawodowych w tym wersje anglojęzyczne szkoleń.

We are inviting you to take a look at our newly-launched english <br />version of periodic safety training program for your enterprise.

We are inviting you to take a look at our newly-launched english
version of periodic safety training program for your enterprise.

You will only need to purchase once and will receive unlimited
license to use the software in your company.

KOMPLEKSOWE USŁUGI BHP DLA TWOJEJ FIRMY

KOMPLEKSOWE USŁUGI BHP DLA TWOJEJ FIRMY

SZKOLENIA WSTĘPNE i OKRESOWE, OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO, INSTRUKCJE STANOWISKOWE
OPRACOWYWANIE DOKUMENTACJI POWYPADKOWYCH, WYMAGANE PRAWEM REJESTRY
PROWADZENIE AUDYTÓW STANU BHP

KURSY W FORMULE E-LEARNING DLA OŚWIATY

KURSY W FORMULE E-LEARNING DLA OŚWIATY

DYREKTORZY SZKÓŁ
NAUCZYCIELE

KURSY W FORMULE E-LEARNING DLA SŁUŻBY MEDYCZNEJ

KURSY W FORMULE E-LEARNING DLA SŁUŻBY MEDYCZNEJ

DYREKTORZY PLACÓWEK MEDYCZNYCH
LEKARZE
PIELĘGNIARKI

W związku z ogromnym napływem (w 2016 roku) pracowników z Ukrainy oddajemy w Państwa ręce PŁYTĘ CD z multimedialnymi szkoleniami bhp (wstępne i okresowe) z lektorem w języku ukraińskim. Szkolenia posiadają:
- od 140 (wstępne) do 191 (okresowe) slajdów z lektorem,
- 7 modułów tematycznych,
- 17 quizów (po kilka pytań po każdym module),
- leksykon po ukraińsku (zawierający ponad 500 pojęć),
- ponad 20 plików PDF z rozporządzeniami,
- pasek nawigacyjny z polskimi tytułami slajdów,
- kartę szkolenia wstępnego po ukraińsku,
- test końcowy w języku ukraińskim z odpowiedziami.

 

Jako BHP-owcy wiemy z doświadczenia, że Państwowa Inspekcja Pracy realizując kontrole w firmach zatrudniających pracowników z Ukrainy szuka potwierdzenia, iż przeszkolona osoba zrozumiała przekazany materiał na obowiązkowym szkoleniu BHP.
Opracowane przez nas kursy w języku Ukraińskim z lektorem w pełni dają gwarancję, że materiał został przyswojony przez kursanta.  Stanowią też niepodważalny dowód dla jednostek kontroli i nadzoru, że Służba BHP w danym zakładzie pracy działa profesjonalnie i dba o bezpieczeństwo każdego pracownika.
Z danych statystycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, iż w pierwszym kwartale 2016 roku zostało zarejestrowanych tyle oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom   co w całym 2014 roku, tendencja jest ciągle rosnąca. Udział oświadczeń dotyczących obywateli Ukraińskich w stosunku do obywateli innych krajów, których obowiązuje uproszczona procedura objęcia pracy w Polsce oscyluje w granicach 94%.
Tendencja jest ciągle rosnąca. 

SCROLL TO TOP