GOTOWE KURSY BHP W FORMULE E-LEARNING

GOTOWE KURSY BHP W FORMULE E-LEARNING

Aktualnie posiadamy dziesięć szkoleń okresowych bhp dedykowanych
do odpowiednich grup zawodowych w tym wersje anglojęzyczne szkoleń.

We are inviting you to take a look at our newly-launched english <br />version of periodic safety training program for your enterprise.

We are inviting you to take a look at our newly-launched english
version of periodic safety training program for your enterprise.

You will only need to purchase once and will receive unlimited
license to use the software in your company.

KOMPLEKSOWE USŁUGI BHP DLA TWOJEJ FIRMY

KOMPLEKSOWE USŁUGI BHP DLA TWOJEJ FIRMY

SZKOLENIA WSTĘPNE i OKRESOWE, OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO, INSTRUKCJE STANOWISKOWE
OPRACOWYWANIE DOKUMENTACJI POWYPADKOWYCH, WYMAGANE PRAWEM REJESTRY
PROWADZENIE AUDYTÓW STANU BHP

KURSY W FORMULE E-LEARNING DLA OŚWIATY

KURSY W FORMULE E-LEARNING DLA OŚWIATY

DYREKTORZY SZKÓŁ
NAUCZYCIELE

KURSY W FORMULE E-LEARNING DLA SŁUŻBY MEDYCZNEJ

KURSY W FORMULE E-LEARNING DLA SŁUŻBY MEDYCZNEJ

DYREKTORZY PLACÓWEK MEDYCZNYCH
LEKARZE
PIELĘGNIARKI

LEARN BHP proponuje pełną, opartą o doświadczenia znawców prawa pracy obsługę BHP. Kraków oraz całe województwo pomorskie – wszystkich zainteresowanych ułatwionym zarządzaniem firmą zapraszamy do współpracy!

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy nie należą do najprostszych, dlatego warto zatrudnić specjalistów od lat zajmujących się tym tematem. Proponujemy między innymi:

  • analizę i ocenę stanu BHP,
  • opiniowanie,
  • doradztwo z zakresu prawa pracy,
  • reprezentowanie przed organami kontrolnymi,
  • pomoc przy przeprowadzanych kontrolach i audytach,
  • opracowywanie dokumentacji BHP (regulaminy, instrukcje itp.),
  • opracowywanie oceny ryzyka zawodowego,
  • dostarczanie wszystkich potrzebnych materiałów (znaków informacyjnych, gaśnic itp.),
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej.