GOTOWE KURSY BHP W FORMULE E-LEARNING

GOTOWE KURSY BHP W FORMULE E-LEARNING

Aktualnie posiadamy dziesięć szkoleń okresowych bhp dedykowanych
do odpowiednich grup zawodowych w tym wersje anglojęzyczne szkoleń.

We are inviting you to take a look at our newly-launched english <br />version of periodic safety training program for your enterprise.

We are inviting you to take a look at our newly-launched english
version of periodic safety training program for your enterprise.

You will only need to purchase once and will receive unlimited
license to use the software in your company.

KOMPLEKSOWE USŁUGI BHP DLA TWOJEJ FIRMY

KOMPLEKSOWE USŁUGI BHP DLA TWOJEJ FIRMY

SZKOLENIA WSTĘPNE i OKRESOWE, OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO, INSTRUKCJE STANOWISKOWE
OPRACOWYWANIE DOKUMENTACJI POWYPADKOWYCH, WYMAGANE PRAWEM REJESTRY
PROWADZENIE AUDYTÓW STANU BHP

KURSY W FORMULE E-LEARNING DLA OŚWIATY

KURSY W FORMULE E-LEARNING DLA OŚWIATY

DYREKTORZY SZKÓŁ
NAUCZYCIELE

KURSY W FORMULE E-LEARNING DLA SŁUŻBY MEDYCZNEJ

KURSY W FORMULE E-LEARNING DLA SŁUŻBY MEDYCZNEJ

DYREKTORZY PLACÓWEK MEDYCZNYCH
LEKARZE
PIELĘGNIARKI

FUNKCJE ADMINISTRATORA

SZYBKIE DODAWANIE NOWEGO KURSANTA

Zakładanie nowych dostępów do szkolenia jest bardzo proste. Wystarczy wypełnić formularz w miejscach zaznaczonych czerwoną gwiazdką. System wymaga podania niezbędnych danych, takich jak login, hasło czy adres e-mail.

Możemy także określić okres na jaki dajemy dostęp do kursu danej osobie. Najprawdopodobniej będzie to 30 dni. Po tym czasie dostęp do szkolenia automatycznie zostanie zablokowany.

PODGLĄD WYNIKÓW TESTU KOŃCOWEGO

W prosty sposób możemy sprawdzić wyniki procentowe testu końcowego naszych kursantów. Wynik oznaczony kolorem czerwonym oznacza, że dana osoba nie odpowiedziała poprawnie na wystarczającą liczbę pytań (min. 12 z 15).

Jeśli wynik jest oznaczony kolorem zielonym, mamy pewność, że szkolenie zostało zaliczone pozytywnie.

 

FUNKCJE UCZESTNIKA KURSU

INTUICYJNA OBSŁUGA SZKOLENIA

Szkolenie zostało tak zaprojektowane, aby była jak najbardziej przyjazne i intuicyjne dla użytkownika. Rozbudowany inteface kursu jest bardzo prosty w obsłudze. Na początku szkolenia umieściliśmy slajd, który opisuje jak posługiwać się oprogramowaniem.

Funkcjonalność każdej ikony została szczególowo opisana.

SPRAWDZANIE WŁASNEGO WYNIKU TESTU

Każdy uczestnik szkolenia może w szybki sposób sprawdzić wynik swojego testu. Jeśli nie jest on zadawalający jest możlwość poprawy wyniku.

SCROLL TO TOP