Szkolenia BHP w języku rosyjskim

3.png

W związku z rosnącym napływem pracowników z Białorusi oddajemy w Państwa ręce PŁYTĘ CD z multimedialnymi szkoleniami bhp (wstępne i okresowe) z lektorem w języku rosyjskim. Szkolenia posiadają:

  • od 140 (wstępne) do 191 (okresowe) slajdów z lektorem,
  • 7 modułów tematycznych,
  • 17 quizów (po kilka pytań po każdym module),
  • leksykon po rosyjsku (zawierający ponad 500 pojęć),
  • ponad 20 plików PDF z rozporządzeniami,
  • pasek nawigacyjny z polskimi tytułami slajdów, 
  • kartę szkolenia wstępnego po rosyjsku,
  • test końcowy w języku rosyjskim z odpowiedziami.
Jako BHP-owcy wiemy z doświadczenia, że Państwowa Inspekcja Pracy realizując kontrole w firmach zatrudniających pracowników z Ukrainy szuka potwierdzenia, iż przeszkolona osoba zrozumiała przekazany materiał na obowiązkowym szkoleniu BHP.

Opracowane przez nas kursy w języku rosyjskim z lektorem w pełni dają gwarancję, że materiał został przyswojony przez kursanta.  Stanowią też niepodważalny dowód dla jednostek kontroli i nadzoru, że Służba BHP w danym zakładzie pracy działa profesjonalnie i dba o bezpieczeństwo każdego pracownika. 

Sytuacja polityczna i ekonomiczna na Białorusi spowodowała, że od maja - czerwca 2020 roku obserwujemy w Polsce nieustanny wzrost liczby pracowników zza naszej wschodniej granicy. Prognozy mówią, że napływ pracowników z Białorusi będzie się zwiększał. Wielu chce się osiedlić w Polsce na stałe. Urząd ds. Cudzoziemców podaje, że liczba obywateli Białorusi z ważnym zezwoleniem na pobyt w Polsce wzrosła do ponad 28,8 tys. Jeśli chodzi o obywateli Ukrainy, to już aż 244,2 tys. osób. Tym samym Białorusini stali się drugą taką grupą z zagranicy. Według agencji Personnel Service, rekrutującej pracowników ze Wschodu, już co dziesiąta wielka polska firma zatrudnia Białorusinów. Białoruś może być kolejnym źródłem dużej migracji na polski rynek – nawet 500 tys. osób.  W 2020 r. największy wzrost wśród obcokrajowców osiedlających się w Polsce dotyczył obywateli: Ukrainy – o 29,4 tys. osób, Białorusi – o 3,2 tys., Gruzji – o 2,4 tys. oraz Mołdawii – o 1,2 tys.

1.png