Funkcje oprogramowania

funkcje_administartora.jpg

FUNKCJE ADMINISTRATORA

SZYBKIE DODAWANIE NOWEGO KURSANTA

Zakładanie nowych dostępów do szkolenia jest bardzo proste. Wystarczy wypełnić formularz w miejscach zaznaczonych czerwoną gwiazdką. System wymaga podania niezbędnych danych, takich jak login, hasło czy adres e-mail.

Możemy także określić okres na jaki dajemy dostęp do kursu danej osobie. Najprawdopodobniej będzie to 30 dni. Po tym czasie dostęp do szkolenia automatycznie zostanie zablokowany.

PODGLĄD WYNIKÓW TESTU KOŃCOWEGO

W prosty sposób możemy sprawdzić wyniki procentowe testu końcowego naszych kursantów. Wynik oznaczony kolorem czerwonym oznacza, że dana osoba nie odpowiedziała poprawnie na wystarczającą liczbę pytań (min. 12 z 15).

Jeśli wynik jest oznaczony kolorem zielonym, mamy pewność, że szkolenie zostało zaliczone pozytywnie.

FUNKCJE UCZESTNIKA KURSU

INTUICYJNA OBSŁUGA SZKOLENIA

Szkolenie zostało tak zaprojektowane, aby była jak najbardziej przyjazne i intuicyjne dla użytkownika. Rozbudowany inteface kursu jest bardzo prosty w obsłudze. Na początku szkolenia umieściliśmy slajd, który opisuje jak posługiwać się oprogramowaniem.

Funkcjonalność każdej ikony została szczególowo opisana.

SPRAWDZANIE WŁASNEGO WYNIKU TESTU

Każdy uczestnik szkolenia może w szybki sposób sprawdzić wynik swojego testu. Jeśli nie jest on zadawalający jest możlwość poprawy wyniku.

pobrane-3.jpg