Informacje o kursach

Zakupujecie Państwo bezterminową licencję na użytkowanie programu w swojej firmie. Serwis instalowany jest na Państwa serwerze i jest Państwa własnością.

Autorami kursu jest grupa specjalistów bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, przez co zawarty w szkoleniu materiał jest w pełni zgodny z wymogami prawnymi oraz pozbawiony błędów merytorycznych.

W związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r., okresowe szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych oraz kadry kierowniczej mogą być prowadzone w ramach samokształcenia kierowanego (w formule e-learning).

Dzięki tej formie szkolenia wzrasta prestiż Państwa firmy, staje się ona nowoczesna, lepiej postrzegana przez kontrahentów oraz co najważniejsze jest możliwe realizowanie zleceń szkoleń bhp z terenu całej Polski.

Szkolenie zostało stworzone w standardzie SCORM 2004. Jest to pewien standard projektowania kursów internetowych. Kurs został umieszczony na platformie szkoleniowej Learning Management System (LMS) Moodle. Więcej miejsca na opis tych rozwiązań informatycznych poświęciliśmy w zakładce "Czym jest e-learning?"

Kurs zaczyna się slajdem, który opisuje sposób poruszania się po szkoleniu. Jego obsługa jest intuicyjna i przyjazna dla użytkownika.

Przedmiotem oferty są szkolenia okresowe bhp w formule e-learning dedykowane dla:

1. Pracowników administracyjno-biurowych,

2. Pracowników inżynieryjno-technicznych,

3. Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,

4. Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego,

5. A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for the administrative employee,

6. A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for the employer,

7. Dyrektorów placówek oświatowych,

8. Nauczycieli,

9. Personelu medycznego,

10. Przedstawicieli handlowych.

Szkolenia posiadają:

  • od 100 do 235 multimedialnych slajdów z lektorem,
  • od 7 do 8 modułów tematycznych,
  • 16 quizów (po każdym module),
  • leksykon (zawierający ponad 1000 pojęć),
  • test końcowy (od 10 do 22 pytań).

W szkoleniu zamieściliśmy w formie plików PDF ponad dwadzieścia rozporządzeń oraz innych materiałów dotyczących omawianego tematu. W każdej chwili kursant może przerwać szkolenie. Kiedy w innym terminie powróci do kursu, platforma otworzy okno, na którym zakończył naukę.