Pakiet 30 prezentacji na CD do realizacji szkoleń tradycyjnych

plyta-cdv2.png

Posiadamy pakiet 30 szkoleń na CD do realizacji szkoleń tradycyjnych w trzech językach: polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Na dole każdego slajdu jest pasek nawigacji z tytułami slajdów w języku polsku, dlatego można dowolnie "skakać" po materiale. 

W każdej prezentacji jest lektor odpowiedni do wersji językowej. Materiał jest w formie strony HTML. Uruchamia się poprzez plik index.html w przeglądarkach takich jak: Mozilla Firefox, Exploler, Edge. Jest to materiał pracujący trybie off-line, czyli nie potrzebuje dostępu do internetu. 

Szkolenia w języku ROSYJSKIM:

 • wstępne dla pracowników fizycznych,
 • okresowe dla pracowników fizycznych,

Szkolenia w języku UKRAIŃSKIM:

 • wstępne dla pracowników fizycznych,
 • okresowe dla pracowników fizycznych,
Szkolenia w języku ANGIELSKIM:
 • wstępne oraz okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych,
 • wstępne oraz okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych.
Szkolenia w języku POLSKIM:
 • wstępne oraz okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych,
 • okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • wstępne oraz okresowe dla pracowników fizycznych,
 • okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • okresowe dedykowane dla pracowników eksploatujących pojazdy służbowe,
 • metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego,
 • okresowe dla służby medycznej,
 • okresowe dla dyrektorów placówek oświatowych,
 • okresowe dla nauczycieli,
 • okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby,
 • czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy ze szczególnym uwzględnieniem substancji chemicznych i ich mieszanin
pobrane.jpg