Platforma BHP na własność

pobrane-4.png

Dla firm z branży BHP realizujących dużą ilość szkoleń oraz komórek BHP w dużych zakładach pracy proponujemy Platformę BHP na własność. Zakupujecie Państwo bezterminową licencję na użytkowanie programu w swojej firmie. Serwis instalowany jest na Państwa serwerze i jest Państwa własnością.

Autorami kursu jest grupa specjalistów bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, przez co zawarty w szkoleniu materiał jest w pełni zgodny z wymogami prawnymi oraz pozbawiony błędów merytorycznych.

W związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r., okresowe szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych oraz kadry kierowniczej mogą być prowadzone w ramach samokształcenia kierowanego (w formule e-learning).

Dzięki tej formie szkolenia wzrasta prestiż Państwa firmy, staje się ona nowoczesna, lepiej postrzegana przez kontrahentów oraz co najważniejsze jest możliwe realizowanie zleceń szkoleń bhp z terenu całej Polski.

Szkolenie zostało stworzone w standardzie SCORM 2004. Jest to pewien standard projektowania kursów internetowych. Kurs został umieszczony na platformie szkoleniowej Learning Management System (LMS) Moodle. Więcej miejsca na opis tych rozwiązań informatycznych poświęciliśmy w zakładce "Czym jest e-learning?"

Kurs zaczyna się slajdem, który opisuje sposób poruszania się po szkoleniu.
Jego obsługa jest intuicyjna i przyjazna dla użytkownika.

Szkolenia posiadają:

 • od 80 do 265 multimedialnych slajdów z lektorem,
 • od 7 do 8 modułów tematycznych,
 • 16 quizów (po każdym module),
 • leksykon (zawierający ponad 1000 pojęć),
 • test końcowy (od 10 do 22 pytań).

W szkoleniu zamieściliśmy w formie plików PDF ponad dwadzieścia rozporządzeń oraz innych materiałów dotyczących omawianego tematu. W każdej chwili kursant może przerwać szkolenie. Kiedy w innym terminie powróci do kursu, platforma otworzy okno, na którym zakończył naukę.

pobrane-3.jpg
pobrane-5.png

Dysponujemy 10 blokami szkoleniowymi dedykowanymi odpowiednio:

 • dla pracowników administracyjno - biurowych
 • dla pracowników inżynieryjno - technicznych
 • dla pracodawców/kierowników
 • dla pracodawców/kierowników w języku angielskim
 • dla pracowników administracyjno-biurowych w języku angielskim
 • dla nauczycieli
 • dla dyrektorów placówek oświatowych
 • dla przedstawicieli handlowych
 • dla służby medycznej (lekarze, pielęgniarki)
 • metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego