Szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

wnioski_z_badan.png

Jak każdy pracownik w firmie, BHP-owiec także musi uaktualniać swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w okresowych szkoleniach bhp dedykowanych dla służby bhp.
Program szkolenia jest realizowany wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 180, poz. 1860) i obejmuje 32 godziny.

Ramowy program szkolenia okresowego pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby został określony wyżej wymienionym rozporządzeniu. Jak określono w programie, celem tego szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bhp.
W ostatnich latach bardzo często wykorzystuje się do realizacji szkoleń okresowych bhp platformy e-learningowe. Rozporządzenie w sprawie szkoleń dokładnie precyzuje, którzy pracownicy mogą przechodzić szkolenia w takiej formie.

Jest to gotowy materiał do realizacji szkoleń okresowych dostępny w dwóch formach:

- w formule e-learning – plik SCORM do instalacji na platformie szkoleniowej np. LMS Moodle lub w drugiej formie,
– na płycie CD do realizacji tradycyjnych szkoleń stacjonarnych.


Szkolenie posiada około 470 slajdów z lektorem, 11 modułów tematycznych zgodnych z programem szkolenia zawartym w rozporządzeniu w spawie szkoleń. Po każdym module znajdują się quizy, które służą usystematyzowaniu zdobytych informacji. Istotnym elementem jest także leksykon zawierający ponad 500 pojęć z branży.
2.png